Na seguinte listaxe pode atopar todos os formularios para descargar en pdf.

  1. DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO Descargar
  2. DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUALIZADAS Descargar
  3. DEREITO DE ACCESO Descargar
  4. DEREITO DE PORTABILIDADE Descargar
  5. DEREITO DE RECTIFICACIÓN Descargar
  6. DEREITO DE SUPRESIÓN Descargar