Datos de contacto para a interposición de queixas e reclamacións ou solicitar información sobre os bens ou servizos ofertados ou contratados.

teléfono

TELÉFONO GRATUÍTO:
900 600 116

sobre

CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com