O goberno desenvolveu un plan de axudas e subvencións para que instalar placas solares sexa máis económico.

As seguintes subvencións pode solicitalas calquera persoa que queira instalar placas solares na súa vivenda ou empresa. A continuación explicámosche as axudas que ofrece a Comunidade de Galicia.

AXUDAS AO AUTOCONSUMO ESTATAIS NEXT GENERATION

Son axudas para promover o autoconsumo co fin de lograr cidades máis sostibles e eficientes. Son concedidas por Galicia, concédense de maneira limitada e por orde de petición. Existen 3 tipos de axudas ao autoconsumo, baterías e climatización renovable. Estas axudas consisten en:

 • Cunha potencia pico menos de 1kWp, o custo é de 600€ por cada kWp da instalación e 490€ por kWh na batería.
 • En canto a instalacións máis grandes de 10kWp, as axudas varían entre 400€ e 300€ por kWp instalado.
 • Nos municipios de menos de 20.000 habitantes en chan non urbano e 5.000 en chan urbano, súmanse axudas adicionais de 55€/kWp na instalación e 15€/kWh na batería.

As condicións para solicitar esta axuda son:

 • Que se poida medir o consumo e a produción.
 • A produción do sistema, pode superar un 25% o consumo total de todo o ano.
 • Nas baterías, pode ter ata o dobre de capacidade a potencia do inversor solar.

DEDUCIÓNS DO IMPOSTO DA RENDA 

Nas localidades de Ourense e Pontevedra, pódese deducir un 20% do orzamento total investido nesta instalación nunha vivenda habitual, como tamén, en instalacións colectivas dedicadas a algún destes fins (non poden estar destinadas a fins económicos). 

Para poder solicitar esta dedución, a instalación de placas solares ten que estar situada nunha vivenda habitual.

 • Instalacións de autoconsumo eléctrico, segundo o establecido no artigo 9.1.a de a Lei 24/2013, do 16 de decembro, do Sector Eléctrico, e a súa normativa de desenvolvemento.
 • Instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de enerxía solar, de biomasa ou xeotérmica para xeración de auga quente sanitaria, calefacción e climatización.
 • Instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de enerxía solar fotovoltaica e/ou eólica, para electrificación de vivendas illadas da rede eléctrica de distribución e cuxa conexión á mesma sexa inviable desde o punto de vista técnico, ambiental e/ou económico.

BONIFICACIÓN FISCAL DO IBI

Podes obter unha bonificación de ata un 50% da cota total do imposto durante 5 anos, dependendo de cada concello. Na provincia de Ourense non existe esta bonificación.

 • A Coruña: ata un 50% durante 3 anos.
 • Santiago de Compostela: ata un 50% durante 5 anos.
 • Vilagarcía de Arousa: 50% durante 3 anos.
 • Lugo: ata un 50% durante 3 anos.
 • Ferrol: ata un 50% durante 3 anos.

BONIFICACIÓN FISCAL DO ICIO

Podes obter unha bonificación de ata o 95% da cota total do imposto, dependendo do concello.

 • A Coruña: 95%
 • Santiago de Compostela: 90%
 • Vilagarcía de Arousa: 95%
 • Lugo: 50%
 • Ourense: 30%