CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
NÚMEROS GRATUÍTOS:
CONTRATAR
900 600 116
ATENCIÓN
AVARÍAS
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
Luns, martes, mércores e venres, de 10:00 a 15:15 horas.
Xoves, de 10:00 a 13:00 e de 14:00 a 20:00 horas.