CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
NÚMEROS GRATUÍTOS:
CONTRATAR
900 600 116
ATENCIÓN
AVARÍAS
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Do 15 de xuño ao 15 de setembro:
Luns, martes, mércores e venres: 10-15:15 h
Xoves: 10-13 e 14-20 h