CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
NÚMEROS GRATUÍTOS:
CONTRATAR
900 600 116
ATENCIÓN
AVARÍAS
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
De luns a xoves, 10-13 e 14-17 horas.
Venres 10-15 horas.