CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
NÚMEROS GRATUÍTOS:
CONTRATAR
900 600 116
ATENCIÓN
AVARÍAS
HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
Luns, martes, mércores e venres, de 10 a 15 horas.
Xoves, de 10 a 17 horas.

Por precaución sanitaria, as nosas oficinas en Vigo permanecen pechadas para a atención presencial. Contacta connosco por teléfono e Internet.