CORREO ELECTRÓNICO:
info@xenera.com
NÚMEROS GRATUÍTOS:
CONTRATAR
900 600 116
ATENCIÓN
AVARÍAS
HORARIO DE ATENCIÓN:
Do 15 de xuño ao 15 de setembro
De luns a venres, de 8:00 a 15:00 horas.