Certificado de Eficiencia Enerxética (CEE): que é, por qué se utiliza e como obtelo?

Certificado de eficiencia energética vivienda

A optimización e control do consumo de enerxía é cada vez máis importante, xa que é un factor determinante para o coidado do medio ambiente. A Unión Europea -a través do Pacto Verde Europeo- propúxose reducir nun 55% as emisións de CO2 no ano 2030, co que control do gasto enerxético é unha prioridade. Neste sentido, faise necesario que os inmobles conten cunha acreditación de consumo enerxético, que está regulado polo certificado de eficiencia enerxética (CEE). Hoxe explicamos en detalle en que consiste este certificado, que información contén e como hai que solicitalo.

Que é o certificado de eficiencia enerxética?

O Certificado de Eficiencia Enerxética é un documento oficial, que corrobora a eficiencia e consumo enerxético dunha vivenda ou edificio. A partir del, cualifícase o inmoble cunha etiqueta de eficiencia enerxética, que ten un rango desde o A ata o G, sendo o A máis eficiente e o G o de menor eficiencia.

Este documento permitirá comprobar en que medida a vivenda ou propiedade conta coas condicións idóneas para que o seu gasto enerxético sexa óptimo e a súa estancia nela tamén. É aplicable tanto a edificios antigos, de nova construción (obra finalizada), como aos que se atopen en plena construción (eficiencia enerxética do proxecto).

 

 

O 1 de xuño deste ano publicouse no BOE o Real Decreto 390/2021, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, que establece a obrigatoriedade de contar co certificado enerxético da vivenda para poder alugala ou vendela. Desta forma, o novo propietario ou inquilino coñecerá en todo momento as características enerxéticas do inmoble, sendo consciente do gasto que representará en termos económicos e enerxéticos.

Existen outros supostos nos que tamén é obrigatorio o certificado de eficiencia enerxética (aínda que non se queira nin vender nin alugar o inmoble): edificios de nova construción, inmobles con determinados usos de máis de 500 m2, inmobles de máis de 250 m2 pertencentes ou ocupados por unha Administración Pública, inmobles nos que se realicen reformas ou ampliacións nalgúns supostos determinados e edificios que teñan que realizar unha Inspección Técnica do Edificio.

Non ter o CEE en todos estes casos, conleva sancións que poden ir desde 300 € ata 6.000 €.

As comunidades autónomas serán as encargadas tanto de rexistrar os certificados, como de supervisar que se cumpre a normativa e, no caso en que corresponda, impoñer as sancións económicas correspondentes. As infraccións moi graves, conlevan multas de 1.001 a 6.000 euros, as graves de 601 a 1.000 euros e as leves de 300 a 600 euros.

Como obter o certificado de eficiencia enerxética?

Como indicamos antes, a posesión do certificado de eficiencia enerxética é de obrigatorio cumprimento en diversas situacións. Para conseguilo, o primeiro que debe facer a persoa propietaria do inmoble é acudir a un técnico acreditado, ou ben a unha empresa especializada neste tipo de servizos.

O CEE non pode emitilo calquera profesional. O Real Decreto que regula esta certificación establece que se debe recorrer a un técnico competente, que conte cunha titulación universitaria que lle habilite para o exercicio de proxectos de edificación, dirección de obras e dirección e execución de obras. Os arquitectos, enxeñeiros ou aparelladores son profesionais cualificados para emitir o certificado enerxético dunha propiedade.

Cales son os requisitos para obter o CEE?

Hai que cumprir cunha serie de condicións para obter o certificado de eficiencia enerxética. Dependendo do ano de construción do inmoble, este estará adscrito a unha normativa adaptada á súa antigüidade. O técnico que realice o proceso saberá cal debe ser o referente.

Tamén se terá en conta información detallada sobre o cerramento da vivenda, as súas instalacións térmicas (se ten refrixeración, calefacción ou aire acondicionado), a potencia que requiren, datos do consumo de auga quente…

 

Todo isto quedará rexistrado no documento de solicitude, que se encargará de encher o técnico a través dun programa aprobado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Unha vez completase estes datos, cualificará a eficiencia enerxética.

En canto o certificado estea preparado, o técnico poderá presentalo á Comunidade Autónoma correspondente para que o valore e emita finalmente a etiqueta enerxética. Nalgunhas CC.AA. tamén pode ser o propietario do inmoble o que presente o certificado no rexistro.

Co rexistro do certificado, obtemos outro documento (a etiqueta de eficiencia enerxética propiamente dita), que é o resumo do certificado nunha soa folla. Nela, aparece directamente a cualificación (a letra obtida), os kg de de CO2 emitidos e o consumo de enerxía en kWh/m2 ano.

etiqueta energética

O CEE será válido durante 10 anos. Unha vez pasado este período, terá que volver solicitalo para asegurar que a vivienda responde aos datos recollidos.

Que contén o Certificado de Eficiencia Enerxética?

Como mínimo, todo certificado de eficiencia enerxética debe incluír:

1. Identificación do edificio ou da parte do mesmo que se certifica, incluíndo a súa referencia catastral (Nos casos nos que corresponda, a existencia de circunstancias especiais de catalogación arquitectónica)

Trátase dos datos identificativos do inmoble, que aparecerán na portada do certificado. A referencia catastral poderémola consultar na sede electrónica do catastro, introducindo a dirección física do inmoble.

2. Identificación do procedemento escollido para a obtención da cualificación enerxética dun edificio (opción xeral, programa informático ou opción simplificada).

3. Indicación da normativa sobre aforro e eficiencia enerxética de aplicación no momento da construción.

Antes de 1981 non existía normativa de obrigado cumplimiento, que regulara a eficiencia enerxética nos edificios.

4. Descrición das características enerxéticas do edificio: envolvente térmica, instalacións térmicas… Datos utilizados para obter a cualificación de eficiencia enerxética do edificio.

5. Cualificación de eficiencia enerxética do edificio, expresada de acordo ao documento recoñecido de Cualificación da eficiencia enerxética dos edificios.

6. Recomendacións de posibles intervencións para a mellora da cualificación enerxética. Estas accións clasifícanse segundo a súa viabilidade técnica, funcional e económica, así como pola súa repercusión enerxética, que permita que a cualificación enerxética mellore como mínimo un nivel na escala de cualificación enerxética, no caso de que o propietario do edificio decida acometer voluntariamente esas medidas.

7. Data da visita ao inmoble e descrición das probas e comprobacións levadas a cabo polo técnico competente durante a fase de cualificación enerxética.

 

 

Comparte:
CATEGORÍAS: enerxía
ETIQUETAS:
object(WP_Term)#14674 (10) { ["term_id"]=> int(216) ["name"]=> string(22) "eficiencia enerxética" ["slug"]=> string(21) "eficiencia-enerxetica" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(216) ["taxonomy"]=> string(8) "post_tag" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(3) ["filter"]=> string(3) "raw" }
eficiencia enerxética

Deixa un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *