E verde 100%

Apostamos polas enerxías limpas e renovables certificadas en orixe. Toda a enerxía que ofrecemos en Xenera é verde. A CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) certifica a orixe 100% renovable da nosa enerxía, mediante as Garantías de Orixe (GdOs) e Etiquetado da Electricidade. Deste xeito, contribuímos ao incremento de produción de enerxías renovables, desprazando a de enerxías contaminantes.

As Garantías de Orixe aseguran que a enerxía que consumes e pagas na túa factura de luz de Xenera foi xerada previamente por produtores de enerxías renovables de orixe nacional. Adquirimos a cantidade de enerxía renovable equivalente ao total demandado polos nosos/as clientes/as. Esta enerxía vértese á rede de distribución eléctrica, contribuído a que sexa cada vez máis verde.

 

Ademais, en Xenera formamos parte dun grupo societario que se dedica á xeración de enerxías renovables.

Que enerxía xeramos?

Producimos enerxía eólica e enerxía hidráulica integramente en territorio galego e fotovoltaica na provincia de Valencia. En total, contamos con 46.200 kW de potencia instalada, que se distribúen do seguinte xeito:

Energía eólica Enerxía eólica: coas empresas participadas do noso grupo hai un total de 31,9 megawatts (MW) de potencia instalada.

Energía hidráulica  Enerxía hidráulica: cada ano xeramos 13,3 MW.

Energía fotovoltaica  Enerxía fotovoltaica: 1 MW-ano.

Generamos energías renovables

Tendo en conta que, as nosas centrais hidráulicas, así como os nosos parques eólicos e fotovoltaicos están en funcionamento ao redor de 2.900 horas, vertemos á rede uns 134 millóns de kWh de enerxía ao ano.

Producimos enerxía verde para 50.000 fogares

Para que te fagas unha idea, un domicilio medio realiza un consumo anual de 3.000 KWh. Así que, se dividimos a enerxía que proporcionamos á rede entre este consumo medio, podemos afirmar que coas enerxías renovables que producimos, alimentamos a uns 50.000 fogares durante todo un ano!

Ao redor de 50.000 clientes/as contrataron a súa subministración eléctrica con Xenera, así que as enerxías renovables que xeramos permiten abastecer ao 100% dos nosos clientes.